About Dao

I am Dao Ngoc Anh, I am an origami designer and going to be a data scientist, I hope.

The main topic of my origami design is the animals at easy and intermediate level. I started to create my own model from 2017 and until now, I have got about 60 models. You can check tab Origami for more details about my designs with the tutorial. All the tutorial videos will be published on my youtube channel, please subscribe to my youtube channel and my newsletter to get the notification of the upcoming model!

My background is in business administration. I am interested in data science and quantitative trading. I have about 5-year experience in stock trading in Vietnam stock market. Sadly, I lost quite a lot!
Everything is getting better from last year since I completed my semi-quantitative trading system. I am self-learning about data collect, clean, preprocessing and analysis in Python.

This my blog about all the things I have learned. I hope that it could help you somehow in your studying, working and entertaining!
Have fun and do not forget to subscribe to my newsletter 😉

————————–

Chủ đề chính trong các thiết kế origami của tôi là động vật ở mức độ đơn giản và trung bình. Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 2017 và đến nay tôi đã có khoảng 60 mẫu. Bạn có thể xem mục Origami để xem thêm các mẫu thiết kế cùng với video hướng dẫn. Tất cả các video hướng dẫn đều được tải lên trên kênh youtube của tôi, các bạn có thể đăng ký kênh youtube và bản tin để nhận thông báo mới nhất về các mẫu thiết kế sẽ được công bố trong thời gian tới

Tôi học về quản trị kinh doanh và hiệntaij tôi có hứng thú với khoa học dữ liệu với giao dịch định lượng. Tôi đã giao dịch chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2013. Hơi buồn là tôi lỗ nhiều hơn lãi!
Mọi thứ đang trở nên tốt hơn từ năm ngoái, khi từ khi tôi hoàn thành hệ thống giao dịch bán định lượng của mình. Hiện tại, tôi đang tự học thêm về thu thập dữ liệu, làm sạch, tiền xử lý và phân tích bằng Python.

Tôi muốn chia sẽ nhưng thứ tôi học được qua blog này và tôi hy vọng rằng nó có thể giúp bạn bằng cách nào đó trong việc học tập, làm việc và giải trí!

Hi vọng bạn có những phút giây thoải mái trên blog của tôi và đừng quên đăng ký nhận bản tin nhé 😉

<iframe width=”600″ height=”450″ src=”https://datastudio.google.com/embed/reporting/1jU74hqXdG27KXowu4fwJR_tERvniw7Al/page/6zXD” frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>